Zorbinq topları

Başdöndürən Zorbinq hava şarının içərisinə daxil olub, 75-80 m uzunluğunda olan yamacdan sürətlə yuvarlanacaqsınız. Şarın içərisinə 2 nəfərə kimi daxil ola bilər.  


Qiymət: 

1 eniş - 10₼

2 nəfər 1 eniş - 15₼

1 nəfər 2 eniş - 15₼

2 nəfər 2 eniş - 12₼