a cute kitten

Əyləncə paketləri

Our leisure packages are filled with fun and adventure, inviting you on an exciting journey from rainy villages to mountain peaks. Each package offers unique experiences that will be remembered for a lifetime.


Uşaq Paketi 1 - 30 AZN

Uşaq Kvadrosikl (10 dəq.) + Macəra parkı (15 dəq.) + At sürmək (10 dəq.) 

6‐12 yaş


Uşaq Paketi 2 34 AZN

Uşaq Kvadrosikl (10 dəq.) + Dağ velosipedi (20 dəq.) + At sürmək (10 dəq.) 

9‐12 yaş

 

Uşaq Paketi 3 ‐ 38 AZN

Uşaq Kvadrosikl (10 dəq.) + Dağ velosipedi (20 dəq.) + Seqvey (10 dəq.) 

12‐15 yaş


Uşaq Paketi 4 ‐ 15 AZN

Suda sürüşmə (3 eniş) + Macəra parkı (15 dəq.) + Uşaq əyləncə mərkəzi (1 saat) 

5‐12 yaş


Yetkin Paketi 1 ‐ 46 AZN

Yetkin quad (10 dəq.) + Zip‐line (1 eniş) + Bobkart (1 eniş)

16+ 


Şahdağ Paketi 3 əyləncə * - 33 AZN

14+


Şahdağ Paketi 4 əyləncə * - 46 AZN

14+

* Paket üçün əyləncə seçimi:  Seqvey (10 dəq.), Dağ velosipedi (30 dəq.), Trotinetta (1 eniş), Kanatla sürüşmə (1 eniş), Bobkart (1 eniş)


Bilet satış mərkəzləri

  • Zirve  - 10:00 - 18:30
  • Şahdağ - 11:00 - 18:00

Əyləncələrin fəaliyyət vaxtları

  • Zirve  - 10:00 - 19:00
  • Şahdağ - 11:00 - 18:15